Sinop Üniversitesi senatosu tarafından ön lisans ve lisans derslerinin asenkron uygulamalar ile yürütülmesi kararı alınmıştır. Asenkron olarak yürütülmekte olan ön lisans ve lisans dersleri için SİNUZEM bünyesinde daha öncede kullanılan ALMS Öğrenme Yönetim Sistemi kullanılmıştır. Bu bağlamda toplamda 1673 ders, 9956 kullanıcı sisteme tanımlanmıştır. Dersin öğretim elemanları ilgili haftaya yönelik ders çekimlerini yaparak video formatında sisteme yüklemektedir. Öğretim elemanlarına video çekimleri için iki alternatif sunulmuştur. Birinci alternatif kişisel bilgisayarından ders videolarını ev ya da ofislerinde çekmeleridir. Bu konuda kullanabilecekleri alternatif yazılımların videoları çekilerek eğitim setine eklenmiştir. İkinci yol ise her bir birimde (fakülte, meslek yüksek okulu gibi) en az iki çekim stüdyosu kurulmuş ve teknik destek personeli eğitilerek öğretim elemanlarına video çekime için destek verilmiştir.
Ayrıca her haftaya yönelik bir forum açılarak öğrencilerin soruları buradan yanıtlanmakta, öğretim elemanı- öğrenci etkileşimi sağlanmaktadır. İsteğe bağlı olarak öğretim elemanları yardımcı materyallerde sisteme yükleyebilmektedirler.

Sinop Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemine ulaşmak için tıklayınız.